Formulář odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Je nám líto, že se Vám zboží nelíbí, nesedí nebo je vadné. Bohužel se to občas stane. Pokud Vám to nevadí, nejdříve nám prosím zavolejte na tel.: +420 725 358 427 a společně se domluvíme na náhradním a určitě rychlejším řešení situace.

Pokud chcete situaci řešit přes formulář, prosíme formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný před odesláním zboží na níže uvedenou e-mailovou adresu. K formuláři můžete (ale nemusíte) přiložit také doklad o koupi.

Odesílatel - kupující:

Jméno a příjmení            ___________________________________________________

Adresa                          ___________________________________________________

Telefon a email               ___________________________________________________

 

Adresát - prodejce
Internetový obchod:      www.nejprodite.cz

Společnost:                  Nej pro dítě s.r.o.

Se sídlem:                    Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ:                                071494343

Adresa pro doručení reklamovaného zboží: Ing. Iveta Soudná, Platanová 751, 250 90  Jirny (prosím uveďte na zásilku i tel.: +420 725 358 427)

E-mailová adresa:          info@nejprodite.cz

Telefonní číslo:              +420 725 358 427

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží:

  • Datum objednání _____________________/datum obdržení _____________________
  • Číslo objednávky: _____________________

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře

ANO / NE *(nehodící se škrtněte)

* (ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)

druh zboží                   ___________________________________________________

značka zboží               ___________________________________________________

 

Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného (uvedeno na daňovém dokladu) ve výši ______________Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. _____________________nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V_____________________ dne_____________________

 

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele